breaking news

CONCURS PENTRU POSTUL: REFERENT CULTURAL DE SPECIALITATE – SUNETIST

iunie 12th, 2017 | by centrulcultural
CONCURS PENTRU POSTUL: REFERENT CULTURAL DE SPECIALITATE  –  SUNETIST
Anunțuri
0

Centrul Cultural Florica Cristoforeanu

Râmnicu Sărat organizeaza in data de 04.07.2017 concurs pentru postul vacant contractual de execuţie de

REFERENT CULTURAL DE SPECIALITATE   –   SUNETIST

debutant,  studii superioare.

Condiţiile de participare:

 1. Condiţii generale de participare la concurs – poate participa la concurs persoana care:
 2. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 3. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 8. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 9. Condiţiile specifice:
 • să fie absolvent de studii superioare cu licență în domeniul muzical

( absolvent de Conservator )

 1. Termenul de depunere a dosarului de concurs: 13 – 26.06.2017

 

 

Pentru informatii suplimentare , bibliografie si grafic de concurs va puteti adresa la biroul de contabilitate , de luni pana vineri, intre orele 10-14.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *