Contact

Centrul Cultural ”Florica Cristoforeanu” Râmnicu Sărat
Adresa:
Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 20, Râmnicu Sărat, judeţul Buzău
Cod poştal: 125300
E-mail: ccfloricacristoforeanu@yahoo.com

Director: Rafaela Violeta Predonescu

Formular de contact

    Conform prevederilor art.2 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, modificata prin Legea nr. 9 din 4 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare Ia nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, toate instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligatia să publice o adresă de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate pe Punctul de Contact Unic Electronic si pe pagina proprie de internet.

    Adresa de e-mail pentru trimiterea cărților de identitate (scanate) este: carteidentitate@floricacristoforeanu.ro

    Centrul Cultural ”Florica Cristoforeanu” Râmnicu Sărat © 2022. Toate drepturile rezervate.
    Termeni și condiții / GDPR

    Facebook